portfolio-photo
2023.11.02 孫運璿科技講座演講-耐能智慧公司創辦人劉峻誠執行長
2023/11/03
More
portfolio-photo
2023.10.24 科管院迎新活動
2023/10/25
More
portfolio-photo
2023.10.03 教師節慶祝活動
2023/10/04
More
portfolio-photo
2023.09.16 明光廊道揭幕典禮
2023/09/19
More
portfolio-photo
2023.09.05 進步講堂揭幕典禮
2023/09/19
More
portfolio-photo
2023.09.05 玉山廳揭幕典禮
2023/09/19
More
portfolio-photo
2023.06.10 清華大學科技管理學院畢業典禮
2023/06/14
More
portfolio-photo
2023.05.27 科管院電影欣賞暨映後座談會【半邊人】
2023/05/28
More
portfolio-photo
2023.05.17 科管院電影欣賞暨映後座談會【稻浪上的夢想家】
2023/05/18
More
portfolio-photo
2023.4.15 「追尋世紀的聲音—無界之境」音樂會
2023/04/16
More
portfolio-photo
2023.02.22 玉山學術獎頒獎典禮
2023/02/23
More
portfolio-photo
2023.01.10 歲末感恩餐會
2023/01/16
More
bg-image
bg-image
bg-image
bg-image