Your browser does not support JavaScript!
分類清單
連絡人員

職稱 姓名 直撥電話 校內分機 e-mail
院長 莊慧玲 03-5162000 62000,42892 hlchuang@mx.nthu.edu.tw
副院長 彭心儀 03-5162101 42428 sypeng@mx.nthu.edu.tw
副院長 丘宏昌 03-5742447 42447,42220 hcchiu@mx.nthu.edu.tw
院秘書 盧妙卿 03-5162100 62100 ctm@my.nthu.edu.tw
助理管理師 林宜秀 03-5162511 62511 yihlin@mx.nthu.edu.tw
專案經理 易 彤(留職停薪) 03-5162101 62101 tyih@mx.nthu.edu.tw
行政助理 林絢慧 03-5162156 62156 hhlin@mx.nthu.edu.tw
行政助理 陳依婕 03-5162112 62112 chen.yc@mx.nthu.edu.tw
行政助理 黃玉婷 03-5162518 62518 yt.huang@mx.nthu.edu.tw
技術助理 張智彥 03-5162117 62117 cy_chang@mx.nthu.edu.tw
技術助理 王天生 03-5162118 62118,80108 tswang@mx.nthu.edu.tw
管理員 謝金龍 03-5742226 42226 clhsieh@mx.nthu.edu.tw
管理員 羅文憲 03-5742252 42252 wclo@mx.nthu.edu.tw


 

  • 國立清華大學科技管理學院
  • 電話: 03-5162100
  • 傳真: 03-5622456
  • E-mail : ctm@my.nthu.edu.tw
  • 地址: 30013 新竹市光復路二段101號台積館 530室

 

 

78_43f7c559.jpg